Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Working papers

Under 2013 startade LORE en rapportserie med fokus på surveymetodologiska frågeställningar. Rapporterna är överlag relativt korta, och är inriktade på konkreta och väl avgränsade empiriska frågeställningar. Rapporterna är mindre fylliga än fullständiga working papers eller artiklar, och är tänkta att kunna utgöra tidiga delrapporteringar från projekt som ännu inte har nått fram att publiceras i vetenskapliga tidskrifter.

Incentivizing the respondents of the SOM-surveys: Estimating the effects on questionnaire response rates

LORE working paper 2017:1
Författare: Sofia Arkhede och Henrik Oscarsson

Hösten 2016 genomfördes ett experiment med syftet att testa effekterna av att införa incitament i SOM-undersökningen i Göteborg och den västsvenska SOM-undersökningen. Rapporten undersöker effekterna av incitamenten genom att analysera svarsfrekvensen efter 45 dagars fältarbete. Incitamentet bestod av en Trisslott som skickades ut i utbyte mot en ifylld enkät. Analysen visar att gruppen som emottog incitament – särskilt i de yngre ålderskategorierna – svarade på enkäten betydligt snabbare och i högre utsträckning än kontrollgruppen som inte emottog incitament. I den västsvenska SOM-undersökningen var bruttosvarsfrekvensen efter 45 dagar 6.6 procentenheter i experimentgruppen jämfört med kontrollgruppen. I SOM-undersökningen i Göteborg var motsvarande siffra 6.8 procentenheter.

Postal recruitment to a probability based web panel. Long term consequences for response rates, representativeness and costs

LORE working paper 2015:1

Författare: Johan Martinsson och Karolina Riedel

I den här studien utvärderas effektiviteten av olika strategier för rekrytering till en webbpanel med sannolikhetsurval via vanlig post. Ett experimentellt upplägg varierade användandet av incitament och påminnelser. De olika strategierna utvärderas med avseende på rekryteringsfrekvens, paneldeltagande, attrition, kostnad och representativitet. De rekryterade respondenterna följs i åtta omgångar i två år i en panelstudie för att utvärdera de långsiktiga effekterna.

Measuring knowledge of nature and politics in surveys

LORE working paper 2014:3

Författare: Elias Markstedt

Den här studien undersöker tre olika och relativt vanliga mått på politisk kunskap: sant/falskt-formatet, flervalsformatet och fritextformatet (öppen fråga) av vilka flervalsformatet är det vanligast använda. Frågorna som undersöks är bland annat hur kunskapsmått varierar när olika format används och vilket format som lägger minst börda på respondenterna.

Long-term effects on data quality of different initial response rates in web panel recruitment

LORE working paper 2014:2

Författare: Johan Martinsson och Karolina Riedel

Denna studie analyserar de långsiktiga effekterna på svarsbeteende bland paneldeltagare som rekryterats genom olika mängd ansträngning, här definierat som antalet påminnelser vid rekrytering. Huvudfrågorna i denna studie rör deltagandefrekvenser och kumulativa svarsfrekvenser i ett antal på varandra följande steg i en panelstudie.

Measuring issue ownership

LORE working paper 2014:1

Författare: Love Christensen och Johan Martinsson

I denna forskningsnot används en experimentell design för att undersöka och jämföra fyra olika mått på frågeägarskap i en internetenkät: ett mått med sju skalsteg, ett med bra politik, ett med bra- och dålig politik och ett med bäst politik.

Postal recruitment into a longitudinal online survey. The effects of different number of reminders

LORE working paper 2013:3

Författare: Johan Martinsson

Denna rapport redovisar ett försök att rekrytera nya respondenter till en webbaserad panelstudie genom vykortsutskick till ett slumpmässigt urval av befolkningen. Frågeställningen i rapporten är om detta är en realistisk och genomförbar strategi för att rekrytera respondenter till en icke-kommersiell onlinepanel i termer av effektivitet och kostnader, samt hur stora effekterna av påminnelser är på rekryteringsfrekvensen.

Recruitment using ‘‘hot topics’’. Consequences for efficiency and representativeness

LORE working paper 2013:2

Författare: Maria Andreasson och Johan Martinsson

I rapporten dokumenteras några försök att rekrytera slumpmässiga befolkningsurval till Medborgarpanelen via postala inbjudningar. Särskilt fokuserar rapporten konsekvenserna av att använda en kontroversiell (”het”) fråga för att rekrytera respondenter; I detta fall trängselskatterna i Göteborg. 

Field work, survey completion times and data quality in Citizen Panel 4 - 2012

LORE working paper 2013:1

Författare: Love Christensen och Johan Martinsson

Denna rapport undersöker bland annat tiden det tar för respondenterna att besvara enkäten, och huruvida denna hänger samman med datakvalitetsindikatorer, som internbortfall och rätlinjesvarande. Rapporten studerar svarstiderna och datakvalitén i Medborgarpanelen 4 från 2012. 

Sidansvarig: Daniel Jansson|Sidan uppdaterades: 2017-09-07
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?